CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI “CHỐT ĐƠN AQUA ĐÓN LỘC TỶ ĐỒNG”

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI “CHỐT ĐƠN AQUA ĐÓN LỘC TỶ ĐỒNG”

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI “CHỐT ĐƠN AQUA ĐÓN LỘC TỶ ĐỒNG”

1. Chương trình khuyến mại

Nhằm giúp khách hàng có những trải nghiệm tốt nhất về các sản phẩm của AQUA, Mediamart gửi đến Khách hàng thông báo chương trình khuyến mãi “Chốt đơn AQUA đón lộc tỷ đồng” (“Chương trình”) chi tiết như sau:

 

1.       Thời gian áp dụng:     Từ 20/12/2021 đến 31/01/2022

Applied period:             From 20/12/2021 to 31/01/2022

 

2.       Hình thức khuyến mãi: Vòng quay may mắn xác định trúng thưởng và Quay số xác định trúng thưởng.

Promotion form: Promotion based on lucky draw.

 

2. Nội dung

Người tiêu dùng mua sản phẩm AQUA bất kì có cơ hội trúng thưởng các sản phẩm trong bộ giải thưởng dưới đây:

End users buying any AQUA products will join the lucky draw to receive product in the promotion total prizes as below:

 

STT

No.

Tên giải thưởng

Prize name

Số lượng giải thưởng

Prize quantity

Nội dung giải thưởng

Prize content

Giá trị giải thưởng

(VND)

Prize value

(VND)

1

Lộc Nhất Đỉnh

50

Điện thoại iPhone 13 Pro 128GB

iPhone 13 Pro 128GB

30,990,000 (*)

2

Lộc Đại Cát 1

50

Máy giặt lồng ngang AQUA AQD-A1000G.S

AQUA AQD-A1000G.S drum washing machine

12,990,000 (**)

3

Lộc Đại Cát 2

50

Tủ lạnh AQUA AQR-T389FA(WGB)

AQUA AQR-T389FA(WGB) refrigerator

12,490,000 (**)

4

Lộc Đại Cát 3

50

Máy điều hòa AQUA AQA-KCRV10FB

AQUA AQA-KCRV10FB air conditioner

10,190,000 (**)

5

Lộc Đại Cát 4

50

Tivi AQUA LE43AQT6610FG

AQUA LE43AQT6610FG TV

9,990,000 (**)

6

Lộc Đại Lợi

2250

Phiếu mua hàng Esteem

E-voucher Esteem Gift

500,000

 

Người tiêu dùng mua sản phẩm thuộc “Danh sách sản phẩm đặc biệt AQUA”  đính kèm với Thông báo này được nhận 02 mã dự thưởng, Người tiêu dùng mua sản phẩm AQUA  nằm ngoài danh sách nói trên được nhận 01 mã dự thưởng để tham gia chương trình.

End-users buying products in the “AQUA key model list” will receive 02 lucky draw codes, buying other products will receive 01 lucky draw code.


3. Điều kiện trả thưởng

Với mỗi sản phẩm được mua, người tiêu dùng đăng ký tham gia chương trình khuyến mãi bằng cách nhắn tin về tổng đài AQUA.

End-users to register by messaging to AQUA’s Hotline to join the program by themselves for each purchased product.

 

Bước 1: Người tiêu dùng nhắn tin SMS theo cú pháp gửi đến tổng đài 8077.
Step 1: End users send SMS as syntax to 8077

AQUA_TET_somay

Trong đó/ in which:

* AQUA_TET: Là mã tin nhắn/ SMS code

* somay: Số máy đã được dán trên thân máy và trên vỏ thùng sản phẩm (Sử dng số máy cục lạnh nếu sản phẩm là máy điều hòa)/ Serial number is stick on product or carton box (Use the serial number of indoor unit if the product is an air conditioner set)

* Dấu "_” Là khoảng trắng/ Blank

Ví dụ/ example: AQUA TET ATU700Z1TS102001

 

Bước 2: Người tiêu dùng nhận tin nhắn phản hồi từ tổng đài, mẫu tin nhắn như sau:       

Step 2: End-users will receive reply from AQUA’s system, sample message:       

“Quy khach da tham gia CT AQUA TET, truy cap: http://aquavietnam.com.vn/tai-hinh/121212 de bo sung hinh anh hoa don mua hang, hoac LH 1800585832. Xin cam on.”

 

Bước 3: Người tiêu dùng đăng tải hình ảnh hóa đơn và hình số máy (được dán trên thân máy) bằng cách nhấp vào đường link trong tin nhắn phản hồi.

Step 3: After receiving reply SMS from AQUA’ system, end user click the link and upload photos of invoice & serial number (sticked on the product).

 

Bước 4: Người tiêu dùng nhận tin nhắn mã số dự thưởng từ tổng đài sau khi đăng tải thành công hóa đơn và hình số máy, mẫu tin nhắn như sau:

Step 4: End-users receive Lucky Draw code messages from the Hotline after successfully uploaded photos of invoice & Serial number, the message form is as follows:

“CT AQUA TET QUAY SO MAY MAN, ma so du thuong: U23WNR1, truy cap: https://luckdraw.aquavietnam.com.vn/999999 de quay so trung thuong, LH 1800585832. Xin cam on”.

 

Bước 5: Người tiêu dùng nhấp vào đường link và dùng mã dự thưởng đã được cung cấp ở Bước 4 để tham gia quay số trúng thưởng theo hướng dẫn.

Step 5: End user click the link and start Lucky Draw with the code provided in Step 4.

 

Mỗi số điện thoại chỉ được đăng ký tối đa 3 sản phẩm. Nếu mua nhiều hơn 3 sản phẩm, Người tiêu dùng cần dùng số điện thoại khác để đăng ký.

Each phone number can only register 3 products at maximum. If buying more than 3 products, End-users need to use another phone number to register.

4. Thời gian quay số trúng thưởng

·         Đối với giải “Lộc Nhất Đỉnh”: Việc quay số xác định trúng thưởng sẽ được thực hiện vào các ngày sau tại văn phòng AQUA Việt Nam: 30/12/2021, 06/01/2022, 13/01/2022, 20/01/2022, 10/02/2022.

For Loc Nhat Dinh prize: The lucky draw to determine the winning prize will be done on these dates at AEV office: 30/12/2021, 06/01/2022, 13/01/2022, 20/01/2022, 10/02/2022.

·         Đối với giải “Lộc Đại Cát” và “Lộc Đại Lợi”: Ngay sau khi Người tiêu dùng nhắn tin mã dự thưởng về tổng đài 8077 và cung cấp đầy đủ hình ảnh xác minh, Người tiêu dùng sẽ được tham gia quay số trực tiếp trên website AQUA để xác định trúng thưởng.

For Loc Dai Cat and Loc Dai Loi prizes: As soon as the End-user sends the winning code to the 8077 switchboard and provides a complete verification picture, the End-user will participate in direct lucky draw on the AQUA website to determine the winner.

 

5. Thời gian trả thưởng

·         Đối với giải thưởng là iPhone 13 Pro 128 GB: Người tiêu dùng sẽ nhận thưởng tại các cửa hàng FPT shop trong khu vực cư trú hoặc nhân viên AQUA sẽ giao đến nhà cho Người tiêu dùng trong vòng 7-10 ngày kể từ ngày Người tiêu dùng cung cấp đầy đủ hình ảnh xác minh.

For the prize of 128 GB iPhone 13 Pro: End-users will receive prizes at FPT shops in their residential areas or AQUA staff will deliver them to consumers' homes within 7-10 days (normal delivery conditions) from the date End-users provide full photo verification.

·         Đối với giải thưởng là sản phẩm AQUA (máy giặt, tủ lạnh, máy điều hòa, tivi): Giải thưởng sẽ được giao hàng trực tiếp đến địa chỉ Người tiêu dùng đăng kí trong vòng 7-10 ngày (điều kiện giao hàng bình thường) kể từ ngày Người tiêu dùng cung cấp đầy đủ hình ảnh xác minh.

For the prize of AQUA products: the prize will be delivered directly to the registered address of the End-user within 7-10 days (normal delivery conditions) from the date End-users provide full photo verification.

·         Đối với giải thưởng là Phiếu mua hàng Esteem: Giải thưởng sẽ được chuyển trực tiếp đến Người tiêu dùng qua tin nhắn SMS dưới dạng mã số điện tử trong vòng 3 ngày kể từ ngày Người tiêu dùng cung cấp đầy đủ hình ảnh xác minh.

For the prize of e-voucher Esteem: The prize will be sent directly to the End-user via SMS in the form of an electronic code within 3 days from the date the End-user provides full photo verification.

 

Những Người tiêu dùng có mã số không trúng thưởng ở các đợt quay số giải “Lộc Nhất Đỉnh” này sẽ được tiếp tục tham gia quay số vào các đợt kế tiếp cho đến khi kết thúc chương trình.

End-users whose codes do not win in the round of “Loc Nhat Dinh” draw will continue to participate in the next draws until the end of the program.

 

Người tiêu dùng phải trả phí tin nhắn (1,000 VNĐ/tin nhắn) khi tham gia chương trình.

End-users have to pay a message fee (VND 1,000/message) when participating in the program.

 

Giải thưởng không được quy đổi thành tiền mặt.

Prizes cannot be exchanged for cash.

 

Người tiêu dùng trúng thưởng có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân và các khoản phí liên quan đến giải thưởng theo quy định.

Winning End-users are obliged to pay personal income tax and fees related to the prize according to regulations.


AQUA Việt Nam lưu giữ quyền thay đổi thể lệ chương trình mà không cần báo trước. Mọi quyết định từ AQUA Việt Nam là quyết định cuối cùng.

AQUA Vietnam reserves the right to change the program rules without prior notice. Any decision from AQUA Vietnam is final decision.

6. Hình thức thanh toán

AQUA trao thưởng trực tiếp đến Người tiêu dùng trúng thưởng hợp lệ.

Prizes are delivered directly to End-user.