144 Bình siêu tốc, ấm đun:
Xem thêm 124 Bình siêu tốc, ấm đun