128 Bình siêu tốc, ấm đun:
Xem thêm 108 Bình siêu tốc, ấm đun