29 Bình siêu tốc, ấm đun:
Xem thêm 9 Bình siêu tốc, ấm đun