79 Bình siêu tốc, ấm đun:
Xem thêm 59 Bình siêu tốc, ấm đun