118 Bình siêu tốc, ấm đun:
Xem thêm 98 Bình siêu tốc, ấm đun